Fan falta més experts en paraules

El tresor és la paraula, el domini de la paraula. Només amb una biblioteca àmplia de termes en diferents idiomes serem capaços de saber buscar i explicar el resultat. Cal, però, ordenar el millor possible les paraules per donar idees clares i ajustades als nostres interlocutors, siguin o no coneguts. Les competències comunicatives resulten, doncs,…