Comencem les noves comunicacions

Noves 0comunicacions o potser no tan noves. La capacitat d’emprar signes i sons per construir universos dotant de nom a les coses i no-coses i transformar l’entorn ha acompanyat l’evolució del sapiens sapiens. Han canviat i evolucionat, també, els instruments que utilitza per fer-ho: els llenguatges, les tecnologies.

De manera que, en un món pràcticament explorat del tot -ni que sigui superficialment-, els espais i les matèries ens parlen de la relació de l’ésser humà amb els ambients i els objectes que en formen part al llarg de la història.

Crec que mirar de descobrir-ho pot resultar una feina d’observació fascinant.

Cal deixar-se sorprendre a cada moment. Només així posarem en entredit les conviccions que ens fan creure que els fets només poden ser o passar d’una manera. Tot, en realitat, són miratges, explicacions que ens permeten dotar de sentit al que veiem i a allò que ens passa a nosaltres o a d’altres.

En aquest bloc intentaré, doncs, transmetre experiències vinculades amb la comunicació i amb la interpretació del que comuniquen les coses i les persones.

Quedo a la vostra disposició.

Salutacions,

JMBP