Comencem les noves comunicacions

Noves comunicacions o potser no tan noves. La capacitat d’emprar signes i sons per construir universos dotant de nom a les coses i no-coses i transformar l’entorn ha acompanyat l’evolució del sapiens sapiens. Han canviat i evolucionat, també, els instruments que utilitza per fer-ho: els llenguatges, les tecnologies. De manera que, en un món pràcticament…